Simple past tense-Prosto prošlo vrijeme

 UPOTREBA 
-Koristi se za radnju koja je počela i završila u prošlosti.
-Za radnju koja se dogodila u prošlosti, a vrijeme dešavanja je poznato. 
TVORBA
 Potrvdni oblik 
-kod pravilnih glagola tvori se od prošlog participa tako što na infinitiv glagola dodamo nastavak ed (ako se infinitiv završava na e, onda ćemo dodati samo d ).
-nepravilni glagol se nalaze u  II koloni u tablici nepravilnih glagola.

       -
Infinitive
Preterit
Past
 particip
Tvorba
Pravilni
glagoli
call
ask
like
called
asked
liked
called
asked
liked
Prošli oblik svih
glagola završava
na -ed.

Nepravilni
glagoloi
give
know
swim
gave
knew
swam
given
known
swum
Prošli oblik nepravilnih
glagola se ne tvori po nekom pravilu i uči se
napamet.
Past particip nam nije potreban pri tvorbi prošlog vremena.


npr.

JEDNINA
MNOŽINA
I  liked
We liked
you liked
you liked
he, she, it liked
they liked


ODRIČNI OBLIK
-tvori se od pomoćnog glagola "to do", negacije "not" i infinitiva glagola


JEDNINA
MNOŽINA
I  did not like
We did not like
You did not like
You did not like
he, she, it did not like
they did not like

UPITNI OBLIK
-tvori se od prošlog vremena pomoćnog glagola "to do" i infinitiva glagola.

JEDNINA
MNOŽINA
Did  I like?
Did  we like?
Did  you like?
Did You like?
Did he, she, it like?
Did they  like?


Ako glagol završava na suglasnik ispred kojeg stoji kratak naglašen vokal, krajnji samoglasnik se udvostručava:
plan - planned
skip - skipped

Krajnje "l" se uvijek udvostručava:
level - levelled
call - called
Ako glagol završava na "-y" ispred kojeg se nalazi suglasnik, taj se "y" mijenja u "i":
worry - worried
cry - cried