petak, 29. travnja 2011.

Present Simple Tense - Sadašnje prošlo glagolsko vrijeme

UPOTREBA:
-upotrebljava se za izricanje činjenica, navika,radnji koje se ponavljaju,za raspored,za izricanje osjećaja

TVORBA
-tvori se od infinitiva glavnog glagola u svim licima osim trećeg lica jednine, gdje za sve tri roda (he, she, it) na infinitiv glavnog glagola dodajemo nastavak s ili es 

 
Nastavak "-s" za sadašnje vrijeme izgovara se kao "s" ako dolazi iza bezvučnog
suglasnika, ili "z" ako dolazi iza zvučnog suglasnika ili samoglasnika:
he speaks (hi spi:ks), he reads (hi ri:dz).
Glagoli koji se završavaju na s, x, z, sh i ch u trećem lice dobivaju nastavk "-es":
he dresses, he teaches.
Glagoli koji se u infinitivu završavaju na "-y" suglasnik, mijenjaju "y" u "i", u trećem licu jednine:
to cry (he cries), to try (to tries).
ODRIČNI OBLIK
-Tvori se tako što se uzme sadašnje vrijeme pomoćnog glagola "to do", pa se zatim doda negacija "not" i infinitiv glagola koji se mijenja, bez prijedloga "to":

 
I write (ja pišem) - I do not write, I don't write
UPITNI OBLIK
Tvori se od sadašnjeg vrijemena pomoćnog glagola "to do" u inverziji i infinitiv glagola koji se mijenja, bez prijedloga "to".1. Prilozi neodređenog vremena(stoje na početku rečenice između subjekta i glagola)
Often – često
Allways – uvijek
Usually – obično
Sometimes – ponekad

2. Prilozi određenog vremena (stoje na kraju rečenice)
In the morning – ujutro
In the afternoon – popodne
In the evening – uveče
On Sunday – nedeljom