Present Continuous-Sadašnje trajno vrijeme

UPORABA
-za označavanje radnji čije je trajanje neprekidno, i tada se obično upotrebljavaju prilozi always, constantly, forever itd
-za izražavanje radnji koje su već isplanirane i dogodit će se u budućnosti
-za izražavanje radnji koje se dešavaju u trenutku govora
TVORBA
POTVRDNI OBLIK
-tvori se od pomoćnog glagola to be, i present participla glavnog glagola.
Present particip tvorimo tako da na infinitive glagola dodamo nastavak ing, a ako glagol u infinitivu završava na samoglasnik e onda glagolu prvo maknemo e od infinitiva i onda dodamo nastavak ing.
     
     Read – čitati / read + ing = reading
     Take – uzeti / take – e = tak + ing = taking

ODRIČNI OBLIK
-tvori se od pomoćnog glagola to be kojemu dodajemo negaziju"not"i  participa glavnog glagola kojeg stavljamo u ovo vrijeme.

UPITNI OBLIK
 tvori se od pomoćnog glagola to be glavnog glagola kojem dodajemo nastavak. Dolazi do inverzije.
 

Imamo dva glagola koji grade sadašnje trajno vrijeme pomoću glagola Can, a to su:
1. See
2. Hear

Glagol SEE
POTVRDNI OBLIK

JEDNINA
I can see – ja vidim
You can see – ti vidiš
He can see – on vidi
She can see – ona vidi
It can see – ono vidi

MNOŽINA
We can see – mi vidimo
You can see – vi vidite
They can see – oni,one,ona vide

UPITNI OBLIK

Upitni oblik se gradi inverzijom ( I can see -
Can I see? )

ODRICNI OBLIK

Odricni oblik se gradi dodavanjem negacije
not na potvrdni oblik iza glagola Can

Glagol HEAR

POTVRDNI OBLIK

JEDNINA
I can hear – ja čujem
You can hear – ti čuješ
He can hear – on čuje
She can hear – ona čuje
It can hear – ono čuje

MNOŽINA
We can hear – mi čujemo
You can hear – vi čujete
They can hear – oni,one,ona čuju
UPITNI OBLIK
Upitni oblik se gradi inverzijom ( I can hear - Can I hear? )
ODRICNI OBLIK
Odricni oblik se gradi dodavanjem negacije not na potvrdni oblik iza glagola Can

Ponekad glagoli u Present Continuousu moraju ptomjeniti oblik: